Cấm đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua Quảng Trị

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở trong tháng 10.2020. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở trong tháng 10.2020. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở trong tháng 10.2020. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top