Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cảm động trung úy giao thông đưa em bé đi bệnh viện, ân cần cho bú sữa bình