Cảm động những bức thư tay xung phong phục vụ chống dịch COVID-19

Những bức thư tay xung phong chống dịch của những bạn trẻ ở huyện vùng núi Đăk Hà. Ảnh T.A
Những bức thư tay xung phong chống dịch của những bạn trẻ ở huyện vùng núi Đăk Hà. Ảnh T.A
Những bức thư tay xung phong chống dịch của những bạn trẻ ở huyện vùng núi Đăk Hà. Ảnh T.A
Lên top