Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cảm động hình ảnh cụ bà 90 tuổi bán vé số nuôi chị 95 tuổi

Bà Ngươn chăm sóc chị hàng ngày.
Bà Ngươn chăm sóc chị hàng ngày.