Cảm động hình ảnh cụ bà 90 tuổi bán vé số nuôi chị 95 tuổi

Bà Ngươn chăm sóc chị hàng ngày.
Bà Ngươn chăm sóc chị hàng ngày.