Cấm bay 1 năm hành khách kích động gây rối trên máy bay

Nam hành khách tên T.T.T. (áo đỏ) đã vỗ tay và có biểu hiện kích động trong khi hành khách tên N.V.H. đang có hành động lăng mạ tiếp viên và những hành khách khác. Ảnh chụp màn hình
Nam hành khách tên T.T.T. (áo đỏ) đã vỗ tay và có biểu hiện kích động trong khi hành khách tên N.V.H. đang có hành động lăng mạ tiếp viên và những hành khách khác. Ảnh chụp màn hình
Nam hành khách tên T.T.T. (áo đỏ) đã vỗ tay và có biểu hiện kích động trong khi hành khách tên N.V.H. đang có hành động lăng mạ tiếp viên và những hành khách khác. Ảnh chụp màn hình
Lên top