Cái tết xa nhà của những người lính đảo

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Sơn (Kiên Giang) quan sát các phương tiện khai thác trên biển. Ảnh: PV
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Sơn (Kiên Giang) quan sát các phương tiện khai thác trên biển. Ảnh: PV
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Sơn (Kiên Giang) quan sát các phương tiện khai thác trên biển. Ảnh: PV
Lên top