Cái tết không nhà

Người dân vùng sạt lở phải dựng tạm lều giữa đồng để đón tết. Ảnh: T.H
Người dân vùng sạt lở phải dựng tạm lều giữa đồng để đón tết. Ảnh: T.H
Người dân vùng sạt lở phải dựng tạm lều giữa đồng để đón tết. Ảnh: T.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM