Cái tết ấm áp sau 20 năm chờ đợi của người dân thôn A Dơi Đớ

Bà Hồ La Tư (hơn 70 tuổi) ở bản Xâm Cư làm men để nấu rượu đón tết. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Hồ La Tư (hơn 70 tuổi) ở bản Xâm Cư làm men để nấu rượu đón tết. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Hồ La Tư (hơn 70 tuổi) ở bản Xâm Cư làm men để nấu rượu đón tết. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top