Cải tạo sông Kim Ngưu: “Không được cống hóa, xóa bỏ, lấp đi những dòng sông”

Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội Tô Anh Tuấn. Ảnh Trần Vương
Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội Tô Anh Tuấn. Ảnh Trần Vương
Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội Tô Anh Tuấn. Ảnh Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top