Cải tạo nhà tập thể cũ B6 Giảng Võ: Dân đã chờ 10 năm, còn chờ đến bao giờ?

Cư dân B6 Giảng Võ viết đơn kêu cứu mong sớm được nhận nhà. Ảnh: T.CHÍ
Cư dân B6 Giảng Võ viết đơn kêu cứu mong sớm được nhận nhà. Ảnh: T.CHÍ