Cải tạo, nâng cấp cầu yếu tuyến đường sắt Bắc - Nam

Phát lệnh thi công thi công gói thầu XL-CY-02. Ảnh Thu Trang
Phát lệnh thi công thi công gói thầu XL-CY-02. Ảnh Thu Trang
Phát lệnh thi công thi công gói thầu XL-CY-02. Ảnh Thu Trang
Lên top