Cài đặt phần mềm giám sát môi trường vào điện thoại lãnh đạo các cấp

Nhà máy xi măng Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhà máy xi măng Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhà máy xi măng Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top