Cái chết của nữ lao công và rủi ro trên những tuyến đường quét rác đêm

Đồng nghiệp, người thân đến chia buồn cùng gia đình chị Thư (ảnh Nhật Hồ)
Đồng nghiệp, người thân đến chia buồn cùng gia đình chị Thư (ảnh Nhật Hồ)
Đồng nghiệp, người thân đến chia buồn cùng gia đình chị Thư (ảnh Nhật Hồ)
Lên top