Cách thực hiện nghi lễ cúng giao thừa đón may mắn trong năm Canh Tý

Mâm lễ cúng giao thừa được chuẩn bị tùy theo điều kiện của mỗi gia đình.
Mâm lễ cúng giao thừa được chuẩn bị tùy theo điều kiện của mỗi gia đình.
Mâm lễ cúng giao thừa được chuẩn bị tùy theo điều kiện của mỗi gia đình.
Lên top