Cách ly xã hội, Hải Dương bổ sung hàng trăm chốt kiểm dịch từ ngày 16.2

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương lập nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 trong đêm 16.2. Ảnh: Trang tin Hải Dương
Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương lập nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 trong đêm 16.2. Ảnh: Trang tin Hải Dương
Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương lập nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 trong đêm 16.2. Ảnh: Trang tin Hải Dương
Lên top