Cách ly thêm nhiều khu dân cư TP.Hải Dương do dịch COVID-19

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại TP.Hải Dương. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại TP.Hải Dương. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại TP.Hải Dương. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top