Cách ly thêm 2 sinh viên là F1 của bệnh nhân COVID-19

TPHCM tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại chợ. Ảnh: Trung tâm Y tế Quận 3
TPHCM tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại chợ. Ảnh: Trung tâm Y tế Quận 3
TPHCM tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại chợ. Ảnh: Trung tâm Y tế Quận 3
Lên top