Cách ly thêm 2 người thân của cô gái khoe từ Daegu về nhập cảnh trót lọt

Khu vực cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Lên top