Cách ly tại nhà lây cho nhiều người, Chủ tịch tỉnh Hải Dương yêu cầu làm rõ

Hải Dương tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Hải Dương tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Hải Dương tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top