Cách ly tại nhà hơn 1.000 học sinh, giáo viên trường Tiểu học

Các học sinh, giáo viên phải tự cách ly tại nhà để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh T.Tuấn
Các học sinh, giáo viên phải tự cách ly tại nhà để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh T.Tuấn
Các học sinh, giáo viên phải tự cách ly tại nhà để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh T.Tuấn
Lên top