Cách ly tại chỗ xe khách chở người Trung Quốc không hộ chiếu lúc nửa đêm

4 người Trung Quốc trên xe khách cùng tài xế được kiểm tra sức khỏe.
4 người Trung Quốc trên xe khách cùng tài xế được kiểm tra sức khỏe.
4 người Trung Quốc trên xe khách cùng tài xế được kiểm tra sức khỏe.
Lên top