Cách ly tại chỗ gần 1.000 người ở xóm bệnh nhân 621 sinh sống

Gần 1.000 người dân ở xóm bệnh nhân 621 sinh sống cách ly y tế tại chỗ. Ảnh: Huyền Trang
Gần 1.000 người dân ở xóm bệnh nhân 621 sinh sống cách ly y tế tại chỗ. Ảnh: Huyền Trang
Gần 1.000 người dân ở xóm bệnh nhân 621 sinh sống cách ly y tế tại chỗ. Ảnh: Huyền Trang
Lên top