Cách ly nữ công nhân Hải Phòng về Hải Dương chơi Tết không khai báo y tế

Một công nhân Hải Phòng về Hải Dương nhưng không khai báo y tế. Ảnh minh họa ĐL
Một công nhân Hải Phòng về Hải Dương nhưng không khai báo y tế. Ảnh minh họa ĐL
Một công nhân Hải Phòng về Hải Dương nhưng không khai báo y tế. Ảnh minh họa ĐL
Lên top