Cách ly đoàn thương nhân Trung Quốc khi sang Bắc Giang mua vải thiều

Vải thiều Bắc Giang tại một gian hàng trưng bày. Ảnh: LĐO
Vải thiều Bắc Giang tại một gian hàng trưng bày. Ảnh: LĐO
Vải thiều Bắc Giang tại một gian hàng trưng bày. Ảnh: LĐO
Lên top