Cách ly con để kiểm tra coronavirus, du khách Trung Quốc dọa chém bác sĩ

Lên top