Cách ly cán bộ y tế Quảng Nam, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân 418

UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top