Cách ly 9 cán bộ tiếp xúc gần với bệnh nhân số 2914 nhập cảnh từ Lào về

Cán bộ y tế tại Quảng Trị thực hiện các thủ tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Cán bộ y tế tại Quảng Trị thực hiện các thủ tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Cán bộ y tế tại Quảng Trị thực hiện các thủ tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top