Ninh Bình:

Cách ly 730 trường hợp người Việt Nam từ nước ngoài trở về

Kiểm tra sức khỏe và khám sàng loch cho những trường hợp người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Ảnh: NT
Kiểm tra sức khỏe và khám sàng loch cho những trường hợp người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Ảnh: NT
Kiểm tra sức khỏe và khám sàng loch cho những trường hợp người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Ảnh: NT
Lên top