Cách ly 64 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam

Nhà máy xi măng Xuân Thành nơi có 64 công nhân từ Hải Dương vào làm việc. Ảnh: Thanh Nhật
Nhà máy xi măng Xuân Thành nơi có 64 công nhân từ Hải Dương vào làm việc. Ảnh: Thanh Nhật
Nhà máy xi măng Xuân Thành nơi có 64 công nhân từ Hải Dương vào làm việc. Ảnh: Thanh Nhật
Lên top