Cách ly 18 thuyền viên trên tàu có 12 người dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Lên top