Cách ly 17 người ở “Tịnh thất Bồng Lai” để phòng dịch COVID-19

Khu vườn hộ bà Cúc, nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: K.Q
Khu vườn hộ bà Cúc, nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: K.Q
Khu vườn hộ bà Cúc, nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: K.Q
Lên top