Cách ly 16 người tiếp xúc với bác sĩ khám cho cô gái nhiễm COVID-19

Thái Bình cách ly 16 trường hợp tiếp xúc với bác sĩ tiếp xúc với người nhiễm COVID-19.
Thái Bình cách ly 16 trường hợp tiếp xúc với bác sĩ tiếp xúc với người nhiễm COVID-19.
Thái Bình cách ly 16 trường hợp tiếp xúc với bác sĩ tiếp xúc với người nhiễm COVID-19.
Lên top