Cách ly 14 ngày người về từ vùng dịch, kể cả tiêm đủ 2 mũi vaccine

Quảng Bình tăng cường các biện pháp phòng dịch trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình tăng cường các biện pháp phòng dịch trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình tăng cường các biện pháp phòng dịch trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top