Cách chức vụ trong Đảng của Phó Chủ tịch HĐND huyện không đeo khẩu trang

Ông Thanh không chấp hành tại chốt kiểm dịch. Ảnh: Cắt từ clip.
Ông Thanh không chấp hành tại chốt kiểm dịch. Ảnh: Cắt từ clip.
Ông Thanh không chấp hành tại chốt kiểm dịch. Ảnh: Cắt từ clip.
Lên top