Thanh Hóa:

Cách chức một Phó trạm trưởng Trạm Y tế phường vì lơ là chống dịch COVID-19

Lực lượng chức năng TP. Sầm Sơn tiến hành phun thuốc khủ trùng tại khu phố bệnh nhân 748 sinh sống. Ảnh: Q.D
Lực lượng chức năng TP. Sầm Sơn tiến hành phun thuốc khủ trùng tại khu phố bệnh nhân 748 sinh sống. Ảnh: Q.D
Lực lượng chức năng TP. Sầm Sơn tiến hành phun thuốc khủ trùng tại khu phố bệnh nhân 748 sinh sống. Ảnh: Q.D
Lên top