Cách chức Đồn trưởng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Ba, Cam Ranh

Một góc đảo Bình Ba (Cam Ranh, Khánh Hòa) nham nhở do hoạt động đào xới để làm du lịch. Ảnh: Lao Động
Một góc đảo Bình Ba (Cam Ranh, Khánh Hòa) nham nhở do hoạt động đào xới để làm du lịch. Ảnh: Lao Động
Một góc đảo Bình Ba (Cam Ranh, Khánh Hòa) nham nhở do hoạt động đào xới để làm du lịch. Ảnh: Lao Động
Lên top