Cách chức Chủ tịch phường tự ý thu 10.000 đồng/giấy đi đường

Chủ tịch phường Tấn tài bị cách chức vì tự ý thu 10.000 đồng mỗi giấy đi đường trong lúc dịch COVID-19. Ảnh: Huỳnh Hải.
Chủ tịch phường Tấn tài bị cách chức vì tự ý thu 10.000 đồng mỗi giấy đi đường trong lúc dịch COVID-19. Ảnh: Huỳnh Hải.
Chủ tịch phường Tấn tài bị cách chức vì tự ý thu 10.000 đồng mỗi giấy đi đường trong lúc dịch COVID-19. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top