Kiên Giang:

Các trường thực hiện nghiêm phòng, chống dịch COVID-19

Các trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vệ sinh trường, lớp phòng, chống dịch để đón học sinh trở lại học sau Tết Nguyên đán. Ảnh: anh vũ
Các trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vệ sinh trường, lớp phòng, chống dịch để đón học sinh trở lại học sau Tết Nguyên đán. Ảnh: anh vũ
Các trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vệ sinh trường, lớp phòng, chống dịch để đón học sinh trở lại học sau Tết Nguyên đán. Ảnh: anh vũ
Lên top