Các trường học dừng tiếp nhận sữa Nestle MiLo do học sinh bị cấp cứu

Các em học sinh nhập viện (ngày 25.4), giờ sức khỏe đã ổn định trở lại.
Các em học sinh nhập viện (ngày 25.4), giờ sức khỏe đã ổn định trở lại.
Các em học sinh nhập viện (ngày 25.4), giờ sức khỏe đã ổn định trở lại.
Lên top