Các tôn giáo chung tay trong phòng, chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19

Các tình nguyện viên phật giáo tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COCID-19 chuẩn bị xuất quân. Ảnh: Hương Diệp
Các tình nguyện viên phật giáo tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COCID-19 chuẩn bị xuất quân. Ảnh: Hương Diệp
Các tình nguyện viên phật giáo tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COCID-19 chuẩn bị xuất quân. Ảnh: Hương Diệp
Lên top