Các tổ chức tôn giáo vận động tín đồ và nhân dân nghiêm túc phòng dịch

Thông bạch với nhân dân và phật tử tại chùa Phúc Khánh.
Thông bạch với nhân dân và phật tử tại chùa Phúc Khánh.
Thông bạch với nhân dân và phật tử tại chùa Phúc Khánh.
Lên top