Các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong phòng chống dịch COVID-19

Các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng tích cực tham gia hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hồng Phượng
Các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng tích cực tham gia hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hồng Phượng
Các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng tích cực tham gia hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hồng Phượng
Lên top