Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Kiên Giang khẩn trương ứng phó với áp thấp

Vị trí, hướng đi của áp thấp trên biển Đông. Nguồn: NCHMF
Vị trí, hướng đi của áp thấp trên biển Đông. Nguồn: NCHMF
Vị trí, hướng đi của áp thấp trên biển Đông. Nguồn: NCHMF
Lên top