Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định khẩn trương ứng phó với mưa lũ

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định khẩn trương ứng phó với mưa lũ. Ảnh minh họa: Hưng Thơ
Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định khẩn trương ứng phó với mưa lũ. Ảnh minh họa: Hưng Thơ
Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định khẩn trương ứng phó với mưa lũ. Ảnh minh họa: Hưng Thơ
Lên top