Các tỉnh Nam Trung bộ khẩn trương triển khai chống bão số 5

Hàng trăm tàu cá của ngư dân Lý Sơn neo trú tại Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn trước bão số 5.
Hàng trăm tàu cá của ngư dân Lý Sơn neo trú tại Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn trước bão số 5.
Hàng trăm tàu cá của ngư dân Lý Sơn neo trú tại Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn trước bão số 5.
Lên top