Các tỉnh miền Trung sẵn sàng sơ tán dân tránh bão số 5 khi có lệnh

Hướng đi của bão số 5. Ảnh: Trunng tâm dự báo KTTV Quốc gia
Hướng đi của bão số 5. Ảnh: Trunng tâm dự báo KTTV Quốc gia
Hướng đi của bão số 5. Ảnh: Trunng tâm dự báo KTTV Quốc gia
Lên top