Các tỉnh Đông Bắc Bộ tiếp tục thực hiện các quy định về kiểm soát dịch

Điểm chốt liên ngành số 2 trên địa bàn xã An Hòa, An Dương, Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Điểm chốt liên ngành số 2 trên địa bàn xã An Hòa, An Dương, Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Điểm chốt liên ngành số 2 trên địa bàn xã An Hòa, An Dương, Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Lên top