Thanh Hóa:

Các thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào phòng thi

Lên top