Các showroom trái phép ở Nha Trang chưa tháo dỡ hoàn toàn

Dù hết hạn tự nguyện tháo dỡ nhưng các showroom vi phạm vẫn chưa tháo dỡ xong. Ảnh: Nhiệt Băng
Dù hết hạn tự nguyện tháo dỡ nhưng các showroom vi phạm vẫn chưa tháo dỡ xong. Ảnh: Nhiệt Băng
Dù hết hạn tự nguyện tháo dỡ nhưng các showroom vi phạm vẫn chưa tháo dỡ xong. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top