Các phương tiện tiếp tục lưu thông tại hầm Hải Vân 2

Các phương tiện tiếp tục lưu thông tại ống 2 hầm Hải Vân. Ảnh GT
Các phương tiện tiếp tục lưu thông tại ống 2 hầm Hải Vân. Ảnh GT
Các phương tiện tiếp tục lưu thông tại ống 2 hầm Hải Vân. Ảnh GT
Lên top